Lekker  Ongedwongen    Gezellig  Onderweg
CONTACTFORMULIER » HOME » Handleiding Evenement

ORGANISEREN EN COÖRDINEREN  

1. Algemeen coördineren en organiseren

     van een evenement

2. Handleiding  coördineren en organiseren

     evenementen voor Logo

3. Handleiding organiseren meerdaagse

    reizen en combinaties 

2. HANDLEIDING COÖRDINEREN EN ORGANISEREN EVENEMENTEN LOGO

2 Handleiding co. en org. evenementen
PDF – 449.2 KB 2 downloads

HANDLEIDING COÖRDINEREN EN ORGANISEREN EVENEMENTEN LOGO

(gebaseerd op de overeenkomst LOGO-reisgroep 2018 - punt 09 – Reizen en Evenementen).

 

*  Als je nog gèèn plek hebt maar denkt wel een plek in de buurt te kunnen vinden.

**Als je wèl een plek op het oog hebt maar eerst de belangstelling wilt peilen.

 

1.   Je meldt dit evenement aan via de Website in het menu “TIP VOOR een TRIP”

Je vermeldt zoveel mogelijke ter zake doende details omtrent dit evenement, het liefst

met verwijzing naar een website betreffende dit evenement op het internet.

De aanmelding gaat automatisch naar de webmaster en de coördinatoren evenementen.

  1. Je vermeldt ook de namen als je het evenement met meerdere personen wilt gaan coördineren.
  2. Geef aan hoeveel equipes er minimaal moeten deelnemen voordat je pas echt kunt starten.
  3. Het evenement wordt vervolgens op de website geplaatst om te peilen of er voldoende belangstelling voor is. De aan- of afmeldingen hiervoor komen automatisch via een e-mail ook bij jou binnen.
  4. Zodra er voldoende belangstelling voor deelname is krijg je als LOGO-contactpersoon hiervan bericht via de webmaster. Je neemt dan de verdere voorbereidingen in eigen hand.
  5. De coördinatoren Evenementen Herman en Leida en/of de webmaster John Roes, kunnen en zullen je, daar waar nodig, steunen in de voorbereidingen.

*7. Je gaat op zoek naar een plek in de naaste omgeving van het evenement waar

de deelnemers kunnen staan en ook kunnen overnachten. Dat kan en mag overal zijn, van een camping tot een doodgewone parkeerplaats.

**7 Je komt een vaste prijs per overnachting overeen en reserveert het aantal

plekken voor de deelnemers die hebben ingeschreven incl. het aantal nog te verwachten deelnemers - onder voorbehoud.

  1. Vervolgens stuur je een bericht via de website (e-mail naar de coördinatoren/webmaster) waarin je vermeldt: de locatie, overnachtingsprijs inclusief de kosten voor de organisatie, eventuele maximale deelname.  NB.  Evenementen moeten kostendekkend georganiseerd worden. Noodzakelijke kosten,  gemaakt door de LOGO- contactperso(o)n(en) ten behoeve van de organisatie van een evenement, worden altijd hoofdelijk omgeslagen over de deelnemers aan het betreffende evenement.    
  1. Daarna wordt het evenement opnieuw definitief op de website geplaatst incl. alle details en kan er tot een door jou aangegeven einddatum nog worden ingeschreven.

 

Voorbeeld: Peiling voor deelname aan het evenement  ……

 Mooi noordoostplder van 1.06. 2019 t/m 15.06.2019

Naam / namen

  voor & voorbeeld

 beeldjes

e-mail

voorbeeld@beeldjes.wereld

 

Ja,  interesse en komt zeker als het door gaat

 O

Ja, interesse maar weet het nu nog niet zeker of ik kom

 O

Wel interesse maar kan helaas niet

 X

Geen interesse dus kom niet

 O

Opmerking of vraag: