Lekker  Ongedwongen    Gezellig  Onderweg
HOME » aanmelden TIP VOOR EEN TRIP

TIP voor een TRIP 

aanmelding bij Herman en Leida

Een tip voor een trip (evenement) opgeven:

Alle onderstaande formulieren kun je downloaden voor je eigen archief en vervolgens dan ook ook printen


Algemeen over het coördineren en organiseren van een evenement

(gebaseerd op de overeenkomst LOGO-reisgroep - punt 09 – Reizen en Evenementen).

 

Voorstellen voor alle reizen en evenementen worden op de website geplaatst.

Vervolgens wordt op de site - voor alle reizen en evenementen - de belangstelling gepeild.

 

Daarom is het dus altijd van belang dat de reisgenoten zich zowel aan- als afmelden zodat de LOGO-contactpersoon/organisator weet waar hij/zij aan toe is en zich daarop kan baseren.

 

Overleg met de vaste coördinatoren blijft altijd mogelijk!

De LOGO-contactpersoon geeft voor het evenement aan of er een minimaal/maximaal aantal deelnemers is vastgesteld.

 

De inschrijving voor het evenement gaat via de website.

De betaling voor het evenement gaat via de LOGO-contactpersoon.

 

Is  het aantal deelnemers beperkt dan beslist de volgorde van inschrijving op de site.

Mensen die nog in het arbeidsproces zitten kunnen  “onder voorbehoud”  inschrijven totdat  zij de benodigde snipperdagen hebben vastgelegd, maar dat  telt als een “ja”  zodat hun plaats op de lijst blijft behouden.

 

Uitnodigingen voor evenementen in het buitenland of een jubileum van een bevriende club

 

Bij een officiële uitnodiging ter gelegenheid van bijvoorbeeld een jubileum, wordt een cadeau aangeboden. De deelnemers betalen hiervoor per bezoek een nader overeen te komen bedrag per persoon. Bij een gering aantal deelnemers mogen de kosten hiervoor, op basis van € 1,00 per ingeschreven (aspirant)equipe van onze reisgroep, uit de LOGO kas bijgepast worden.

.

Introducé/privé evenementen

De LOGO-contactpersoon mag voor zijn evenement één introducé uitnodigen, waarvoor hij verantwoordelijk en aansprakelijk is.

Als een LOGO reisgenoot privé een evenement organiseert en men wil daarvoor óók LOGO vrienden uitnodigen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Het evenement wordt dan wel als “privé uitnodiging” op de LOGO agenda geplaatst.

Deelname geldt als het bezoeken van een LOGO evenement, mits de inschrijving open staat voor alle LOGO reisgenoten.

 

Mocht een evenement onverhoopt niet doorgaan.

Bij het niet doorgaan van een in de voorbereiding vergevorderd evenement, mag de LOGO contactpersoon en organisator de gemaakte kosten declareren bij de LOGO kas. Je levert daarvoor een declaratie in bij de coördinatoren financiën, Aad en Henny Radder.

 

********************

DOWNLOAD het bovenstaand bestand

Algemeen over het coördineren en organiseren van een evenement


HANDLEIDING COÖRDINEREN EN ORGANISEREN EVENEMENTEN

(gebaseerd op de overeenkomst LOGO-reisgroep - punt 09 – Reizen en Evenementen).

 

7. *  Als je nog gèèn plek hebt maar denkt wel een plek in de buurt te

      kunnen vinden.

    **Als je wèl een plek op het oog hebt maar eerst de belangstelling wilt                  peilen.

 

  1. Je meldt dit evenement aan via de Website in het menu “TIP VOOR TRIPS”

   Je vermeldt zoveel mogelijke ter zake doende details omtrent dit evenement, het liefst

   met verwijzing naar een website betreffende dit evenement op het internet.

  1. Je vermeldt ook de namen als je het evenement met meerdere personen wilt gaan coördineren.
  2. Geef aan hoeveel equipes er minimaal moeten deelnemen voordat je pas echt kunt starten.
  3. Het evenement wordt vervolgens op de website geplaatst om te peilen of er voldoende belangstelling voor is. De aan- of afmeldingen hiervoor komen via de mail ook bij jou binnen.
  4. Zodra er voldoende belangstelling voor deelname is krijg je als LOGO-contactpersoon hiervan bericht via de webmaster. Je neemt dan de verdere voorbereidingen in eigen hand.
  5. De coördinatoren Evenementen Herman en Leida Wehkamp en/of de webmaster John Roes, kunnen en zullen je, daar waar nodig, steunen in de voorbereidingen.
  6. * Je gaat op zoek naar een plek in de naaste omgeving van het evenement waar de      deelnemers kunnen staan en ook kunnen overnachten. Dat kan en mag overal zijn,      van een camping tot een doodgewone parkeerplaats.                                       ** Je komt een vaste prijs per overnachting overeen en reserveert het aantal

    plekken voor de deelnemers die hebben ingeschreven incl. het aantal nog te                 verwachten deelnemers - onder voorbehoud.

8.  Vervolgens stuur je een bericht via de mail naar de webmaster waarin je vermeldt:

     de locatie, overnachtingsprijs inclusief de kosten voor de organisatie,  eventuele             maximale deelname

    NB. Evenementen moeten kostendekkend georganiseerd worden. Noodzakelijke             kosten,  gemaakt door de LOGO- contactperso(o)n(en) ten behoeve van de

   organisatie van een evenement, worden altijd hoofdelijk omgeslagen over de                  deelnemers aan het betreffende evenement.

9.  Daarna wordt het evenement opnieuw definitief op de website geplaatst incl. alle details en kan er tot een door jou aangegeven einddatum nog worden ingeschreven.

 

Voorbeeld:

Peiling voor deelname aan het evenement  op de website:

 NAAM EVENEMENT

Naam / namen

Adam appel

Eva appel - Peer

e-mail

adamenevaappel@paradijs.hemel

 

Ja,  interesse en komt zeker als het door gaat

    X

Ja, interesse maar weet het nu nog niet zeker of ik kom

 

Wel interesse maar kan helaas niet

 

Geen interesse dus kom niet

 

Opmerking of vraag:

 

 

 

 

DOWNLOAD het bovenstaand bestand

HANDLEIDING COÖRDINEREN EN ORGANISEREN EVENEMENTEN


HANDLEIDING

ORGANISEREN MEERDAAGSE REIZEN EN COMBINATIES.

(gebaseerd op de overeenkomst LOGO-reisgroep - punt 09 – Reizen en Evenementen).

 

Meerdaagse reizen in Nederland of in het buitenland.

 

Voor aanmelding, peiling van de belangstelling en het uiteindelijk definitief uitvoeren van het meerdaagse evenement zie het blad:

HANDLEIDING COÖRDINEREN EN ORGANISEREN EVENEMENTEN LOGO

 

Je wilt een meerdaagse rondreis inclusief programma organiseren.

Of je hebt een meerdaagse reisroute bedacht om twee bestaande LOGO-evenementen met elkaar te verbinden.

Of je hebt een meerdaagse  reisroute bedacht om naar een evenement van een bevriende club te reizen.

 

Als een bijeenkomst wat verder weg is - en er voldoende animo voor is - is het mogelijk om de rit er naar toe gezamenlijk te ondernemen. Hiervoor wordt door één reisgenoot - of in combinatie met meerdere reisgenoten - een meerdaags voorstel voor de heen en/of de terugreis gemaakt, eventueel met toeristisch interessante informatie voor onderweg. Er wordt in dat geval een reisroute aangeboden met dagelijks een vast startpunt en een vast eindpunt op een overnachtingsplek. Dus een route per dag voor een traject van A naar B. Eventueel met een vast tijdstip om onderweg gezamenlijk iets te bezoeken en/of te bezichtigen. Dan wordt het dus een traject van A via B naar C etc.

 

LET OP het is dus nooit de bedoeling dat iemand aangewezen wordt als reisleider. Iedereen zal op zijn eigen wijze de reis maken. Niets is verplicht. Maar als door de organisatie afspraken worden gemaakt zijn die bepalend, bijv. als t.b.v. het programma als groep een museumbezoek wordt geboekt o.i.d.

 

Als één of meerdere equipes een meerdaagse uitgebreide rondreis inclusief programma willen organiseren, mogen de maximale kosten hiervoor per equipe gemiddeld  €50,00 per dag bedragen.

 

 

Voorbeeld:

Peiling voor deelname aan een meerdaagse reis en/of een combinatie

 

Naam / namen

 

 

e-mail

 

Meerdaagse rondreis …..

Ja,  interesse en kom zeker als het door gaat

 

Ja, interesse maar weet het nu nog niet zeker of ik kom

 

Wel interesse maar kan helaas niet

 

Geen interesse dus kom niet

 

Opmerking of vraag:

 

 

 

 

Meerdaagse reis in combinatie met evenement …..

Ja, interesse en ga zeker mee in combinatie met het evenement

 

Ja, interesse en ga zeker mee maar alleen met de reis

 

Nee, ga niet mee met de reis

 

Opmerking of vraag:

 

 

 

 

DOWNLOAD het bovenstaand bestand

HANDLEIDING

ORGANISEREN MEERDAAGSE REIZEN EN COMBINATIES.