Lekker  Ongedwongen    Gezellig  Onderweg
HOME » overeenkomst 2016-2018

LOGO overeenkomst 2018-2019

Download als je het PDF bestand wilt opslaan op je computer.

1 A Overeenkomst LOGO reisgroep 2018 stand 6.12.2018
PDF – 267.3 KB 0 downloads

Overeenkomst  LOGO-reisgroep versie 2018

 

Vastgesteld tijdens de eerste evaluatie-bijeenkomst in Otterlo op 3 november 2012.

Zo nodig aan te passen tijdens een volgende evaluatie.

 

 

Dringend verzoek deze overeenkomst met toelichting en de bijgevoegde AVG-Privacyverklaring LOGO-reisvriendengroep aandachtig door te lezen.

 

Na instemming vragen we de “nieuwe“ deelnemers aan de LOGO-reisgroep vervolgens de verklaringen op het aanmeldingsformulier in te vullen en ondertekend te retourneren.

 

Voor de overige deelnemers dient deze aangepaste overeenkomst als vervanging van de versie van 27 oktober 2018.

 

Daarmee sluiten wij als coördinatoren/ contactpersonen elke vorm van aansprakelijkheid uit.

 

Aad en Henny Radder, Herman en Leida Wehkamp en John en Gerda Roes

 

Overeenkomst met toelichting

 

 Editie 27 oktober 2018

01 – Doel

 

Door deelname aan de LOGO-reisgroep gezamenlijk uitstapjes te maken en mede daardoor de onderlinge vriendschappelijke contacten te onderhouden.

 

02 – Vorm

 

Een groep van Nederlandse campereigenaren, niet gebonden aan een bepaald merk of type camper.

Als basis dient een adressenlijst van deelnemers die samen de LOGO-reisgroep vormen. Iedereen die op deze lijst staat verklaart een persoonlijke WA-verzekering en een reisverzekering te hebben.

 

Eenmaal per jaar, rond 1 november, is er een evaluatiebijeenkomst in het midden van het land, waarin de gang van zaken opnieuw wordt besproken en vastgesteld.

 

03 – Coördinatie

 

Opnieuw berust de coördinatie van:

 • nieuwe evenementen bij Herman en Leida Wehkamp via Tips voor Trips op de website.
 • het aanmelden van nieuwe reisgenoten per e-mail bij

Aad en Henny Radder

 • financiën bij

Aad en Henny Radder

 • communicatie bij

John en Gerda Roes

website bij John Roes en Els Huizing (in opleiding)

 

 04 – Nieuwe reisgenoten

 

Nieuwe reisgenoten kunnen zich, nu ook zonder voordracht door een al geregistreerde reisgenoot, aanmelden.

Dan geldt voor  het 1e jaar: door middel van deelname aan één of meerdere evenementen, zijn deze aspirant reisgenoten op proef om te zien of het wederzijds klikt met onze groep. Een paar weken vóór het proefjaar om is krijgen de LOGO-vrienden een email van John met de vraag of iemand bezwaar heeft dat de nieuwe reisgenoot opgenomen wordt in de LOGO-groep.

Iedereen kan stemmen door middel van een mailbericht aan John. Als men niet stemt, is men vóór opname van de aspirant-reisgenoot. De uitslag is en blijft alleen bekend bij John.

Bij één of meerdere tegenstemmen gaat de definitieve opname in de groep niet door.

 

Heeft een aspirant reisgenoot in het 1e jaar aan geen enkel evenement deelgenomen, vervalt de deelname aan de reisgroep. Bijzondere omstandigheden uitgezonderd.

Ook een nieuwe reisgenoot zal bij zijn/haar registratie de verklaring op het aanmeldingsformulier en de privacyverklaring voor akkoord moeten ondertekenen. Verder moet de nieuwe reisgenoot beschikken over een e-mailadres ten behoeve van de communicatie.

 

Het maximum aantal reisgenoten is 25.

 

Omdat we gedurende het lopende jaar niet allemaal tegelijk de diverse evenementen en/of bijeenkomsten bezoeken worden nieuwe reisgenoten verzocht zichzelf voor te stellen op de LOGO-site. Dit kan door middel van een korte persoonsbeschrijving voorzien van een foto (per e-mail naar de webmaster).

 

 

05 – Einde deelname aan de LOGO-reisgroep

 

De deelname eindigt:

 • Als de reisgenoot opzegt.
 • Automatisch als een reisgenoot twee jaar lang bij geen enkel evenement aanwezig is geweest, bijzondere omstandigheden uitgezonderd. De evaluatiebijeenkomst geldt hierbij niet als evenement.
 • Automatisch als een reisgenoot vijf jaar lang geen enkele keer het initiatief heeft genomen om als contactpersoon een trip/evenement (mede) te organiseren. Deze regeling begint vanaf datum van aanmelding.

Bijzondere omstandigheden uitgezonderd.

Eénmalige uitzondering: voor de reisgenoten die zich in het oprichtingsjaar (2012) hebben aangemeld. Voor hen eindigt deze periode per 31 december 2018.

Equipes die vier jaar LOGO reisgenoot zijn en geen actie hebben ondernomen krijgen een herinneringsmail.

 

N.B. Als een reisgenoot het voortouw heeft genomen om een trip/evenement te organiseren, maar waar geen of te weinig belangstelling voor was, dan telt die actie als een organisatie.

 • Door royement bij misdragingen of wanbetaling

 

 

 

 

06 – Financiële bijdrage

 

Iedere reisgenoot betaalt een bedrag inschrijfgeld voor de kosten van de coördinatoren t.b.v.:

 • het onderhouden van contacten
 • de kosten t.b.v. de LOGO website
 • organisatiekosten als bedoeld onder punt 09.

 

Het bedrag is vastgesteld op € 5,00 per persoon.

Deze betaling regelen met coördinator financiën.

Zolang er nog geld in kas is wordt er niet opnieuw een bijdrage gevraagd.

Is de bodem in zicht dan storten alle reisgenoten een gelijk bedrag per persoon bij.

Bij beëindiging van deelname zal er geen restitutie plaatsvinden

 

Jaarlijks overlegt de coördinator financiën, tijdens de evaluatiebijeenkomst een financieel overzicht.

 

 07 – Communicatie

 

Alle communicatie met de reisgenoten gaat via de website www.logo.jouwweb.nl of mail in de vorm van een  nieuwsbrief. Blijf dus regelmatig de website bezoeken om op de hoogte te blijven. Een mailbericht gericht aan de webmaster kan (in overleg) door de webmaster worden doorgestuurd naar de overige reisgenoten via de groepsmail. Dit in verband met de AVG-Wet op de Privacy.

 

 

 

08-Website

 

LOGO is verplicht zich te houden aan de AVG-Wet op de Privacy. Daarom hebben wij een openbaar- en een afgeschermd deel van de LOGO-website ingericht. Aan alle LOGO-reisgenoten en aspirant-reisgenoten wordt aan het begin van elk jaar een nieuw wachtwoord verstrekt waarmee zij het afgeschermde deel van de website kunnen bezoeken. Dit wachtwoord mag niet met buitenstaanders gedeeld worden.

Logo is niet verantwoordelijk als reisgenoten van de LOGO dit wachtwoord toch delen met buitenstaanders.

Deze reisgenoten van de LOGO moeten zich er dan van bewust zijn, dat anderen    – niet reisgenoten van de LOGO – bij de persoonsgegevens kunnen van LOGO-reisgenoten. Zij veroorzaken dus een zogenaamd "data lek”. Dat is niet alleen onwenselijk maar ook strafbaar.

Alle LOGO-reisgenoten en aspirant-reisgenoten moeten een instemmingsverklaring ondertekenen. De LOGO-reisgenoten krijgen bericht als het wachtwoord tussentijds moet worden gewijzigd.

 

Op de website staan nu (of zijn in de maak) de volgende vaste rubrieken:

 

 • Home: startpagina – óók voor niet reisgenoten
 • Contact: e-mail naar de webmaster
 • Over LOGO:  wie is logo met contactformulier naar Aad voor nadere informatie
 • Inloggen: alleen toegang voor reisgenoten met inlogcode

 

Na het inloggen:

 • LOGO Startpagina met welkomstwoord en mogelijkheden op de website.

Vanaf deze pagina

LOGO Menu  met daarin:

Laatste nieuws

LOGO Nieuws(met daarin o.a. de  laatste verwijzingen naar veranderingen op de website en meldingen van en over reisvrienden)

Vanuit dit menu kun je naar o.a. lijst met de adressen van de reisgenoten, de verstuurde post,  aspirant reisgenoten

 • Programma (actuele jaar)

Met de mogelijkheden voor het jaar (wordt steeds aangepast en uitgebreid)

 

 • TIPS voor Trips of evenementen. Hier kun je een trip of evenement aanmelden. Vul zoveel mogelijk ter zake doende details in. De aanmelding gaat automatisch naar de webmaster en de coördinatoren evenementen Herman en Leida Wehkamp.

 

 • Dit was

Een terugblik van bezochte evenementen in de laatste 2 jaar, vaak met verslag en foto’s van de bezochte evenementen. Ook in dit menu van een Archief met foto’s, verslagen etc.  van de bezochte evenementen in voorgaande jaren.

 

 • Gastenboek

“Alleen zichtbaar voor  LOGO-reisgenoten”.

Reacties van mede Logo-vrienden. Het zou o.a. leuk zijn om in dit gastenboek te reageren op evenementen die je hebt bezocht. Natuurlijk ook voor alle andere ter zake doende berichten geschikt.

           

 • E-mail naar LOGO coördinatie

Verstuur van hier algemene vragen aan de coördinatoren.

Komt aan bij de webmaster en wordt op verzoek doorgestuurd naar de aanspreekpersoon bijvoorbeeld coördinator/organisator van een evenement

 

 • Meer

             

 

 

 

 

 

 

 

09-Reizen en evenementen

         

Hoe: Een reisgenoot weet een leuk of interessant evenement voor onze groep ergens in Nederland of in het buitenland. Hij/zij zoekt vervolgens uit of er voor de LOGO-reisgroep een plek kan worden gereserveerd waar we met de campers kunnen staan en ook kunnen overnachten. Dat kan overal zijn, van een camping tot een doodgewone parkeerplaats. Hij/zij meldt dit evenement aan op de Website via Tips voor Trips en evenementen met vermelding van zoveel mogelijk ter zake doende details. Alle voorstellen voor trips of evenementen worden op de website geplaats en de belangstelling wordt gepeild. Daarom is het dus van belang je zowel aan als af te melden op de website, zodat de organisatoren weten waar ze aan toe zijn.

Is er voldoende belangstelling onder de reisgenoten dan neemt degene die het evenement heeft aangedragen de organisatie in eigen hand als LOGO-contactpersoon/organisator. Overleg met de vaste coördinatoren blijft altijd mogelijk!

 

De contactpersoon/organisator geeft voor zijn evenement aan of er een minimaal / maximaal aantal deelnemers is vastgesteld.

Is het aantal deelnemers beperkt dan beslist de volgorde van inschrijving op de site.

Mensen die nog in het arbeidsproces zitten kunnen “onder voorbehoud”  inschrijven totdat zij hun snipperdagen hebben vastgelegd, maar het telt als een “ja” zodat hun plaats op de lijst blijft behouden.

 

N.B.

De inschrijving voor een evenement gaat via de website.

De betaling t.b.v. een evenement gaat via de LOGO-contactpersoon/organisator.

 

De contactpersoon/organisator mag voor zijn evenement één introducé uitnodigen, waarvoor hij/zij verantwoordelijk en aansprakelijk is. Nodigt hij/zij meerdere introducées uit dan wordt het een zogenaamd “privé-evenement”. Hiervoor gelden andere regels – zie Privé-evenementen (pag.6).

 

Noodzakelijke kosten gemaakt door de contactpersoon/organisator ten behoeve van

de organisatie van een evenement, worden altijd hoofdelijk omgeslagen over de

deelnemers aan het betreffende evenement. Trips of evenementen moeten

kostendekkend georganiseerd worden. Mocht het evenement onverhoopt niet

doorgaan, dan moeten de al gemaakte kosten t.b.v. de organisatie uit de kas van het

inschrijfgeld worden betaald. Daartoe levert de contactpersoon/organisator een

declaratie in bij de coördinator financiën.

 

Als de peiling voor een interessant nagekomen evenement echt haast heeft, kan met

spoed  een nieuwsbrief verstuurd worden via de webmaster.

Dit moet een hoge uitzondering blijven.

 

In alle gevallen zelf de website blijven checken vanwege mogelijke updates.

 

Meerdaagse reizen in Nederland,  evenementen in het buitenland en uitnodigingen

 

Als een of meerdere equipes een meerdaagse uitgebreide rondreis inclusief programma willen organiseren, mogen de maximale kosten hiervoor per equipe gemiddeld  €50,00 per dag bedragen.

 

 

 

Wat alle evenementen betreft

 

Als een bijeenkomst wat verder weg is - en er voldoende animo voor is - is het mogelijk om de rit er naar toe gezamenlijk te ondernemen. Is er onder de deelnemers iemand die een reisroute wil bedenken, dan is dat natuurlijk heel erg welkom.

Hiervoor wordt door één reisgenoot - of in combinatie met meerdere reisgenoten - een meerdaags voorstel voor de heen en/of de terugreis gemaakt, eventueel met toeristisch interessante informatie voor onderweg (een trip).

Er wordt in dat geval een reisroute aangeboden met dagelijks een vast startpunt en een vast eindpunt op een overnachtingsplek. Dus een idee voor een traject van A naar B. Eventueel met een vast tijdstip om onderweg gezamenlijk iets te bezoeken en/of te bezichtigen. Dan wordt het dus een traject van A via B naar C etc.

Dit concept is bij de meesten van jullie bekend en populair bij de liefhebbers.

 

LET OP het is dus nooit de bedoeling dat iemand aangewezen wordt als reisleider. Iedereen zal op zijn eigen wijze de reis gaan maken.

Niets is verplicht. Maar als door de organisatie afspraken worden gemaakt zijn die bepalend, bijvoorbeeld als ten behoeve van het programma voor de groep een boeking/reservering wordt gemaakt.

 

Uitnodigingen voor evenementen in het buitenland of een jubileum van een bevriende club

 

John en Gerda maken een selectie van de Duitse uitnodigingen die binnen komen. Deze worden ook op de agenda geplaatst. De mate van belangstelling voor deze uitnodigingen is bepalend of we vervolgens deelnemen aan deze evenementen.

Bij deelname aan een evenement zorgen Gerda en John voor de aanmelding van de hele groep.

 

Bij een officiële uitnodiging ter gelegenheid van bijvoorbeeld een jubileum, wordt een cadeau wordt aangeboden. De kosten hiervoor mogen maximaal € 1,00 per ingeschreven (aspirant)equipe van onze reisgroep bedragen. Dit wordt betaald uit de LOGO-kas.

 

Tenslotte: Privé evenementen zoals Freienfels

 

Als een deelnemer aan de LOGO-reisgroep privé een evenement organiseert en men wil daarvoor óók de LOGO vrienden uitnodigen, dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Hij/zij meldt dit evenement aan als “Privé-evenement” op de website via “Tips voor Trips” met vermelding van zoveel mogelijk ter zake doende details.

De deelname geldt als het bezoeken van een LOGO-evenement, mits de inschrijving open staat voor alle LOGO reisgenoten.

 

****************

 

Tijdens de Evaluatiebijeenkomst op 27  oktober 2018 en ten gevolge van aanpassingen op grond van de AVG-Wet op de Privacy is de overeenkomst met toelichting aangepast.

 

Hiermee komen alle voorgaande edities te vervallen.

 

Daarom deze overeenkomst met toelichting printen en meenemen naar de eerstvolgende Evaluatie-bijeenkomst.